Bouwkundig tekenbureau

Bouwkundig tekenbureau Elmaat doet meer dan tekenen

Onze hoofdwerkzaamheden bestaan uit het maken van alle soorten bouwkundige tekeningen, maar wij doen meer voor het bouwkundige proces. Wij maken ook EPC berekeningen (we berekenen de energieprestatie coëfficiënt), nemen het traject van de bouwvergunning aanvraag voor onze rekening en voeren toetsingen van het bouwbesluit uit.

Wij werken in een klein, flexibel team van bouwkundige ingenieurs die elkaar inspireren, ondersteunen, aanvullen en eventueel corrigeren. Ons bouwkundig tekenbureau in het centrum van Amersfoort maakt gebruik van moderne gereedschappen en levert professionele bouwtekeningen.

 

De fasen van het tekenwerk

Onze eerste tekeningen zijn schetsmatige ontwerpen die aansluiten bij de wensen en eisen van de opdrachtgever. Het gaat in deze fase vooral om ideevorming en haalbaarheidsstudies. Als de opdrachtgever een voorkeur heeft uitgesproken voor een bepaald ontwerp, maken we daar een meer uitgewerkte ontwerptekening van. Op basis van deze ontwerptekening – die nog steeds schetsmatig kan zijn – geeft de opdrachtgever zijn akkoord voor de uitwerking van de tekening tot een definitief ontwerp. In dit definitieve ontwerp worden de exacte maten en materialen aangegeven. Als de opdrachtgever het definitieve ontwerp heeft goedgekeurd, beginnen we aan de werktekeningen. Een 3D presentatie behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Aanvullend maakt tekenbureau Elmaat ook bouwtekeningen ten behoeve van de brandpreventie, de welstandscommissie, de uitvoerende en tekeningen met sterkte- en constructieberekeningen.

 

Hier tekent bouwkundig tekenbureau Elmaat voor:

  • Een resultaat dat de verwachtingen van de opdrachtgever overtreft.
  • Topkwaliteit tegen concurrerende prijzen
  • Bouwkundige begeleiding gedurende het gehele bouwproces.
  • Een persoonlijke benadering.
  • Een prettige en open samenwerking gedurende het hele bouw- en tekenproces.

 

De wettelijke kaders

Bij elke bouw of verbouw moet men zich houden aan de regels in het Bouwbesluit, óók als voor de verbouw geen omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) nodig is. De regels van het Bouwbesluit hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, milieu en de bruikbaarheid. Daarbij moet u denken aan regelgeving met betrekking tot de hoeveelheid daglicht die binnenkomt, de waterafvoer, vochtbalans, isolatie en dergelijke.

Bouwkundig tekenbureau Elmaat kent de regelgeving en weet ook welke wetten en regels er eventueel gaan veranderen en houdt daar rekening mee. Daarnaast is het zo dat een goed onderbouwde toetsing van het bouwplan belangrijk is voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Bouwkundig tekenbureau Elmaat zorgt voor een gedegen rapportage.

 

EPC berekening

Onder de energieprestatie coëfficiënt – EPC – verstaan we de index die aangeeft hoe goed een woning ‘presteert’ op het vlak van energieverbruik. De index is gebaseerd op het energieverbruik (stook- en koelkosten) van een normale woning uit 1990 en is op 1,0 gesteld. De norm is de laatste jaren verscherpt naar 0,4 voor 2015. Dit betekent dat een nieuwe woning hooguit 40% van de energie mag verbruiken die een vergelijkbare woning van 25 jaar geleden verbruikte.

Ook bij ingrijpende verbouwingen moet sinds juli 2013 aan de EPC norm voldaan worden. Die EPC berekeningen moeten bij de aanvraag voor de worden gevoegd. Bouwkundig tekenbureau Elmaat verzorgt ook graag deze berekeningen voor u.