Bouwtekening laten maken

Een bouwtekening laten maken

Verbouwplannen beginnen met een wens: meer ruimte, een mooiere ruimte, effectiever te gebruiken ruimte of een modernere ruimte. Ook nieuwbouw begint met een wens, bijvoorbeeld de wens om een unieke en persoonlijke woning te bouwen of een gebouw waarin functionaliteit, comfort en schoonheid samensmelten. En dat alles binnen de kaders van de wet: het bouwbesluit.

Om zonder onnodige vertragingen en onverwachte meerkosten tot een goed resultaat te komen, is een goede bouwtekening onontbeerlijk. Bij bouwkundig tekenbureau Elmaat kunt u een bouwtekening laten maken, die aan alle eisen – die van u en van de wet – voldoet.

 

Bouwtekening voor de omgevingsvergunning

Als u een omgevingsvergunning (de vroegere bouwvergunning) moet aanvragen voor uw bouw of verbouw, hebt u onder andere een bouwtekening nodig. Bij verbouw gaat het om een doorsnedetekening, een plattegrond, het aanzicht van de gevel en een detailtekening. De tekeningen moeten samen met constructieberekeningen, toetsing bouwbesluit en eventueel een EPC (energieprestatie coëfficiënt) bij de vergunningaanvraag worden gevoegd. De tekeningen en berekeningen moeten voldoen aan de voorwaarden en regels van het bouwbesluit. Voor een vlotte afhandeling van de vergunningaanvraag kunt u de berekeningen en een professionele bouwtekening laten maken door ons team van bouwkundige tekenaars die exact weten aan welke voorwaarden ze moeten voldoen.

 

Op een tekening van Elmaat kunt u bouwen

  • Wij tekenen voor de klant en bouwen aan onze naam.
  • Wij denken in mogelijkheden en kansen binnen de wettelijke kaders.
  • Klein, flexibel team van enthousiaste professionals.
  • Van schets tot ontwerp tot werktekening.
  • Ook voor EPC berekeningen en bouwbesluittoetsingen.
  • Wij tekenen tegen sterk concurrerende prijzen.

 

Andere bouwtekeningen laten maken

Naast de tekeningen die nodig zijn voor de vergunningaanvraag, kunt u bij ons ook andere bouwtekeningen laten maken. U kunt daarbij denken aan een tekening die nodig is in het kader van brandpreventie, een bouwtekening voor de gemeente, de werktekening of werktekening. De eisen die aan een bouwtekening gesteld worden, zijn onder andere afhankelijk van het doel en de partij voor wie ze gemaakt worden. Elke partij – de overheid, aannemer, timmerman, tegelzetter, bouwadviseur en u als opdrachtgever – moet de tekening kunnen lezen. De tekentaal is daarom erg belangrijk: de gebruikte symbolen, de lijndiktes, de schaal, de dimensies moeten eenduidig zijn om misverstanden te voorkomen. U kunt bij Elmaat een correcte bouwtekening laten maken die voor iedereen leesbaar is.

 

Bestek- en werktekeningen laten maken

De bestek- en werktekeningen dienen onder andere als onderdeel van het contract met de aannemer. Daarbij geldt: hoe meer u hebt vastgelegd, hoe minder reden tot onduidelijkheid en dus discussie en hoe minder tijdverlies en spanningen dit geeft. Daarbij komt dat een gedetailleerde werktekening u een duidelijk beeld geeft van het uiteindelijke resultaat dat u mag verwachten. Dit voorkomt teleurstellingen en eventuele bijstellingen (en dat voorkomt dus ook faalkosten). Tot slot is een gedetailleerde werktekening prettig omdat de kosten duidelijk zijn en er geen onnodig hoge stelkosten in de offerte hoeven worden opgenomen. Redenen te over om bij Elmaat uw bouwtekening te laten maken!