Bouwtekening maken

Een bouwtekening maken is een professie

Bouwtekeningen kunnen voor verschillende doelen gemaakt worden. Ze worden bijvoorbeeld gemaakt om de bouwvergunning – tegenwoordig omgevingsvergunning – aan te vragen, om bouwinstructies aan de aannemer duidelijk te maken en er zijn ook speciale bouwtekeningen ten behoeve van de brandveiligheid. Voor elk van deze doeleinden gelden speciale regels en voorwaarden waaraan de bouwtekening moet voldoen. Bovendien moet een bouwtekening begrijpelijk zijn. De lezer van de tekening moet snel kunnen zien wat de bedoeling is. Daarom zijn er algemene regels voor de schaal, maataanduidingen, lijndiktes en dergelijke. Bouwkundig bureau Elmaat weet precies aan welke voorwaarden een bouwtekening moet voldoen en maakt gebruik van de juiste ‘teken-taal’ zodat wij een correcte en professionele bouwtekening maken.

 

Een goede bouwtekening levert wat op

Zoals een goed navigatiesysteem verdwalen en omrijden voorkomt – waardoor tijd en geld bespaard worden – zo bespaart ook een goede bouwtekening tijd en geld. Als een bouwtekening goed gemaakt is, worden vragen en discussies voorkomen en dat bespaart tijd. Maar een goede bouwtekening voorkomt ook interpretatiefouten en onverwachte problemen. Ook dit bespaart tijd én geld omdat er geen dingen opnieuw gedaan hoeven worden. Hoe gedetailleerder de bouwtekening is met betrekking tot gebruikte materialen, hoe beter de bouwkosten ingeschat kunnen worden en hoe lager de stelkosten uitvallen.

Een goede bouwtekening maken kunt u daarom het beste overlaten aan een deskundig bureau als Elmaat.

 

Laat bouwkundig bureau Elmaat uw bouwtekening maken

  • Wij werken met moderne teken-, reken- en printapparatuur.
  • Wij vertalen uw wensen en eisen naar een professionele bouwtekening.
  • Wij weten dat elke ruimte en elk project zijn eigen kansen heeft.
  • Wij zijn creatief binnen de wettelijke kaders.
  • Wij hebben kennis, expertise en creativiteit en zetten die in voor u.

 

(Ver)bouwen is spannend

Net als wij kent u ongetwijfeld verhalen over verbouwingen die niet goed verliepen of zelfs op een drama uitliepen. Veel fouten kunnen voorkomen worden met een goede voorbereiding – waaronder een goede bouwtekening maken – en tussentijdse evaluaties en bijstellingen. Omdat bouwkundig bureau Elmaat met een team van professionals werkt, kunnen wij elkaar waar nodig corrigeren. Ons team is klein en hecht en wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elk project, hoe klein of groot ook. Wij begeleiden graag uw bouwproject, zodat (ver)bouwen ook – of vooral – leuk wordt.

 

(Ver)bouwen is leuk!

Een bouwproject bestaat uit verschillende fasen en een van de leukste fasen is de voorbereidingsfase. Het inventariseren van wensen en ideeën, het brainstormen over mogelijke oplossingen, het fantaseren over hoe mooi het gaat worden. Daarbij kunnen opdrachtgever en bouwkundig tekenaar elkaar inspireren. De kennis en creativiteit van de bouwkundig ingenieur zijn vervolgens onontbeerlijk om de wensen en mooie ideeën van de opdrachtgever te vertalen naar een bouwtekening die van alle klanten klopt. Het professionele en enthousiaste team van bouwkundig bureau Elmaat zet zich in om een bouwtekening te maken waarin u zichzelf mét uw wensen en dromen herkent.