Bouwtekening

Dé bouwtekening bestaat niet

Bouwtekeningen zijn er in soorten en maten, afhankelijk van het doel. Een bouwtekening die belangrijk is voor het aanvragen van de omgevingsvergunning – de vroegere bouwvergunning – ziet er anders uit dan een werktekening, een tekening ten behoeve van de brandpreventie of een werktekening. Een bouwtekening is een communicatiemiddel: hij zorgt voor klare taal tussen de verschillende partijen als overheid, aannemer, adviseur en natuurlijk u als opdrachtgever. En net zoals de grammatica en spelling belangrijk zijn in een taal, zo zijn de regels voor tekeningen – zoals schaal, lijndiktes, maataanduidingen, symbolen, etc. – in de bouw belangrijk. Ze zorgen ervoor dat een tekening goed gelezen kan worden.

 

Een goede bouwtekening betaalt zich terug

Of het nu gaat om de bouwtekening ten behoeve van de omgevingsvergunning, de werktekening of uitvoeringstekening: als ze goed zijn, voorkomen ze discussie en vragen. Dat bespaart tijd, maar het voorkomt ook dat u voor onverwachte problemen, lastige keuzes of vervelende consequenties komt te staan. Een uitvoeringstekening laat (een deel van) het project zien met de door u gewenste materialen. Wilt u bijvoorbeeld dat er nisjes in uw nieuwe keuken komen, dan laat een werktekening zien hoe dat uitkomt met die mooie tegels die u gekozen heeft. Faalkosten blijven beperkt (of worden zelfs voorkomen!) en de bouw levert geen onnodige vertraging op.

 

Daarom bouwkundig bureau Elmaat voor uw bouwtekening

  • Ons gereedschap: moderne teken-, reken- en printapparatuur.
  • Wij zijn erop gericht uw wensen en eisen te vertalen naar een correcte bouwtekening.
  • Wij zien kansen in elke ruimte en elk project.
  • Wij denken in mogelijkheden en oplossingen binnen de wettelijke kaders.
  • Wij stellen onze kennis, expertise en creativiteit in dienst van u.

 

Onze werkwijze

U hebt (ver)bouwplannen, en daar hebt u uw redenen voor. Die redenen vormen uw kerneisen en wensen en daar houden wij gedurende het hele proces rekening mee. U wilt bijvoorbeeld een bepaalde ruimte effectiever benutten, maar ongemerkt gaat u meer in de richting van ‘mooi en innovatief’. Aan het einde van de rit hebt u dan wel een mooie ruimte die van allerlei handigheidjes is voorzien, maar die u in effectiviteit niets heeft gebracht. Dat willen wij voorkomen. Het is vanzelfsprekend dat wij ál uw wensen en eisen op tafel willen krijgen en deze vertalen naar een bouwtekening voor een concrete uitvoering. Daarbij kunt u zelf op ieder moment met ideetjes en vragen komen. Elmaat werkt met een klein team en de lijnen zijn kort, dit komt een optimale samenwerking – en daarom ook het project – ten goede.

 

Heb u er al zin in? Wij ook!

Bouwen en verbouwen is spannend. U kent vast de verhalen over verbouwingen die met grote of kleine drama’s gepaard gingen. Een vlotte, ongecompliceerde verbouwing staat of valt met de juiste voorbereiding. En tot die voorbereiding behoort het maken van een goede bouwtekening. Maar die voorbereidingsfase behoort vooral ook leuk te zijn. Het inventariseren van wensen en ideeën geeft inspiratie, zowel u als ons. Daarom verheugt Elmaat zich erop uw bouwtekening te mogen maken.