Bouwvergunning

De bouwvergunning

Sinds 2010 is de bouwvergunning opgenomen in het vergunningenpakket ‘omgevingsvergunning’. Tot die tijd moest voor elke actie apart een vergunning worden aangevraagd. Zo had u een bouwvergunning nodig voor bijvoorbeeld de bouw van een serre, en als hiervoor een deel van de woning gesloopt moest worden en voor het verleggen van bijvoorbeeld de oprit een boom gekapt moest worden, had u een bouwvergunning, een sloopvergunning en een kapvergunning nodig. Tegenwoordig kan alles via de omgevingsvergunning geregeld worden.

De bouwregelgeving heeft onder andere te maken met zaken als veiligheid, gezondheid, het milieu, het al dan niet passen van het bouwsel binnen de omgeving, uw buren en het gebruik van het pand.

 

Bouwvergunning aanvragen

In een aantal gevallen kunt u vergunningvrij bouwen, maar vaak heeft u een omgevingsvergunning nodig. Of u een bouwvergunning nodig hebt, kunt u online checken bij omgevingsloket.nl. Als u een bouwvergunning nodig hebt, moet u bij de aanvraag diverse documenten voegen, waaronder bijvoorbeeld de bouwtekeningen en sterkteberekeningen. In principe beslist de gemeente binnen acht weken over de aanvraag, deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Dit wordt de reguliere procedure genoemd. Maar als de zaak ingewikkeld is, met meerdere vergunningen of onduidelijke omstandigheden, mag de gemeente daar zes maanden voor uittrekken. Dit heet de uitgebreide procedure. Als de beschikking van de gemeente bekend is, hebben zes weken de tijd om bezwaar tegen de beschikking te maken.

 

Waarom zou u de aanvraag van de bouwvergunning aan Elmaat overlaten?

  • Wij hebben uitgebreide kennis en vele jaren expertise in huis.
  • Wij kunnen uw aanvraag compleet en snel voor u regelen.
  • Wij kennen de voorwaarden en gaan voor een positieve beschikking.
  • U hoeft u er zelf niet in te verdiepen, dat scheelt tijd.
  • U hoeft zich geen zorgen te maken, dat scheelt stress (en hoofdpijn!).

 

Bouwvergunning aanvragen lastig?

Bouwkundig bureau Elmaat regelt het graag voor u. Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van een bouwvergunning. Omdat wij goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving – en ook meteen weten of er dingen zijn veranderd of zullen veranderen – kunt u ervan op aan dat de aanvraag volledig en goed wordt ingediend. Zo wordt er geen tijd verloren én het bespaart u de nodige kopzorgen. Onze kennis en ervaring zorgen er tevens voor dat de kans vrijwel nihil is om een negatieve beschikking te krijgen. Wij weten immers waarop gelet wordt en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

 

De kosten voor een bouwvergunning

Voor de bouwvergunning betaalt u gemeentelijke leges. En net als bij andere leges, verschilt de hoogte van het bedrag per gemeente. Vaak gaat het om een bepaald percentage van de totale bouwsom. De bedragen/percentages zijn opgenomen in de gemeentelijke legesverordening, maar ook bouwkundig bureau Elmaat kan u een indicatie van de kosten geven. De Vereniging Eigen Huis wil dat de bedragen per gemeente gelijk worden getrokken, maar zo ver is het nog niet, áls dit al zal gebeuren.

Ook als de bouwvergunning niet wordt verleend, moet u mogelijk kosten betalen.