Diensten

WONEN . RENOVATIE . HERBESTEMMEN . RETAIL . UTILITEIT

Elmaat werkt overzichtelijk en transparant. De verschillende partijen die bij een project betrokken zijn, weten zo precies in welke fase een project zit en wat er daarbij van hen verwacht wordt.

Tijdens een eerste kennismaking luisteren wij vooral goed naar de wensen en eisen van de opdrachtgever. Eventueel geven wij al een eerste feedback en advies. Als de opdrachtgever geïnteresseerd is in een offerte, zullen wij die binnen een redelijke termijn afgeven.

Indien de opdrachtgever met ons in zee gaat, krijgt hij een vaste contactpersoon bij wie hij te allen tijde terecht kan met vragen en opmerkingen. Daarnaast zijn er contactmomenten met alle betrokken partijen.

Op deze manier kunnen wij garanderen dat het project correct – dus zodanig dat aan alle wensen en eisen van de opdrachtgever én het bouwbesluit is voldaan – opgeleverd zal worden.

Aan de hand van uw wensen kijken wij creatief en resultaatgericht naar oplossingen voor een te (ver)bouwen pand. Het ontwerp wordt schetsmatig opgezet. Indien gewenst kan het ontwerp in 3D worden gepresenteerd voor een duidelijke visualisatie.

Altijd al goede tekeningen willen hebben van uw pand? Wij komen bij u langs om uw pand in te meten door middel van digitale laser. Vervolgens werken wij de metingen voor u uit in een gedetailleerde tekening.

Voor het (ver)bouwen van een pand is meestal een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag van deze omgevingsvergunning kunnen wij geheel voor u verzorgen. U geeft uw wensen aan en daarna ontzorgen wij u door het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

 • Inmeten bestaande toestand
 • Toetsing bouwbesluit
 • Aanvraagtekeningen (bestaan en nieuw)
 • Constructieberekeningen
 • Indienen aanvraag omgevingsvergunning bij gemeente
 • Aanvraagtekeningen
  • Voor een omgevingsvergunning vraagt de gemeente om aanvraagtekeningen. In deze tekeningen worden uw wensen ten opzichte van de bouw opgenomen. Daarnaast worden alle onderdelen opgesteld aan de hand van de normen en regelgeving welke bijvoorbeeld de gemeente en het bouwbesluit eisen.
 • Bestektekeningen
  • Bij de (ver)bouw van uw pand is het belangrijk dat de diverse partijen weten wat uw wensen zijn. Bestektekeningen zijn hiervoor een goed naslagwerk. Hierin staan alle onderdelen betreffende de nieuw te bouwen woning beschreven staan. Dit document is het bestek en dit maakt samen met de bestektekeningen een naslagwerk van wat er afgesproken is voor alle partijen. Dit bestek kunt u ook goed gebruiken voor het opvragen van offertes bij bouwbedrijven.
 • Werktekeningen
  • Werktekeningen zijn de tekeningen waarvan een aannemer kan bouwen. Alle informatie is aanwezig op deze werktekeningen-set en deze tekeningen zijn op grotere schaal (1:50) uitgewerkt. Met deze tekeningen is het voor uw aannemer in een oogopslag duidelijk wat uw wens is.

Wilt u een pand bouwen, maar kijkt u op tegen alle tijd die hier in gaat zitten? Wij kunnen u ontzorgen en de bouw voor u begeleiden en u adviseren. Denk hierbij aan de volgende werkzaamheden:

 • Contacten onderhouden met de bouwpartners;
 • Controleren werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen;
 • Bijhouden van de gehele bouwadministratie en controleren bouwplanning;
 • Verzorgen/organiseren bouwvergaderingen/werkbesprekingen;
 • Controleren van de kwaliteit van het afgeleverde werk;
 • Controleren bouwveiligheid en gebruik van juiste materialen als in bestek omschreven;
 • Signaleren van afwijkingen;
 • Aannemer/opdrachtgever adviseren t.b.v. technische zaken;
 • Het maken van verslagen van de bouwvergaderingen;
 • Toezien op de overdracht van onderhoud-, revisie- en garantiegegevens;
 • Verzorgen van de (eind-)oplevering.

 

Een 3D tekening geeft u een beleving hoe uw ontwerp er na de bouw uit komt te zien.

U kunt het pand vanuit verschillende hoeken bekijken en u krijgt beter inzicht in de daadwerkelijke afmetingen.

Om bij brand slachtoffers te voorkomen en te voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel stelt Bouwbesluit brandveiligheidseisen aan een pand. Wij kunnen voor u de toetsing doen van uw pand en adviseren met betrekking tot compartimentering en vluchtroutes.

Belangrijk bij de (ver)bouw van uw pand is dat het pand een goede constructie heeft. Dit voorkomt problemen zoals scheuren of verzakking. Aan de hand van de bouwtekeningen wordt de belasting op de dragende delen van de constructie berekent. De constructieberekening geeft aan welk materiaal er gebruikt dient te worden om uw pand goed te kunnen (ver)bouwen. Constructieberekeningen zijn vaak verplicht bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Als u een nieuw pand gaat bouwen of uw huidige pand gaat verbouwen dient er te worden voldaan aan de eisen van het bouwbesluit. Het bouwbesluit stelt technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van:

 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Bruikbaarheid
 • Energie en milieu

Wij kunnen voor u toetsen of uw wensen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit.