Omgevingsvergunning Amersfoort

De omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is in Nederland de omgevingsvergunning ingevoerd, die de eerdere vergunningen die te maken hadden met bouw – zoals de bouwvergunning, de kapvergunning, sloopvergunning, milieuvergunning en gebruiksvergunning – allen vervangt. Er is nu één procedure voor de verschillende facetten en er volgt op de aanvraag ook één beschikking. Bij kleine woningverbeteringen en verbouwingen hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig, u kunt dit als particulier online nagaan op omgevingsloket.nl. Ook als u geen vergunning nodig hebt, moet u zich wel houden aan de regelgeving voor de bouw, het Bouwbesluit. Deze regels hebben onder andere te maken met het milieu (bijvoorbeeld duurzame materialen en energieverbruik), de veiligheid (correcte constructie), de gezondheid (voldoende daglicht en ventilatie), uw buren en het aanzien van het pand.

 

Omgevingsvergunning Amersfoort

De regelgeving ten aanzien van de omgevingsvergunning is landelijk, maar de kosten kunnen per gemeente flink verschillen. In Amersfoort zijn de leges voor bouwactiviteiten opgebouwd uit percentages van de bouwsom. Als er ook gesloopt of gekapt moet worden, of als het bestemmingsplan gewijzigd moet worden, rekent de gemeente Amersfoort ook hier leges voor. Soms is er ook verschil in werkwijze tussen de gemeentes. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning in Amersfoort bijvoorbeeld, krijgen ‘groene bouwvergunningen’ voorrang, wat betekent dat de aanvragen binnen drie weken worden afgehandeld. Ter vergelijking: de reguliere aanvraag mag acht weken in beslag nemen en deze periode mag ook nog eenmalig met zes weken worden verlengd. Een uitgebreide procedure – gebruikelijk bij ingewikkelde en/of grote projecten – kan een half jaar duren. Ook kunt u in Amersfoort vooroverleg met de gemeente hebben of de vergunning in twee fasen aanvragen. Bouwkundig tekenbureau Elmaat neemt graag de procedure met u door en kan desgewenst ook de hele aanvraag van een omgevingsvergunning Amersfoort voor u regelen.

 

Voordelen voor u als tekenbureau Elmaat de omgevingsvergunning aanvraagt

  • Met onze kennis en ervaring kunnen wij uw aanvraag snel regelen.
  • Wij kennen de voorwaarden voor een positieve beschikking.
  • Wij weten precies welke documenten nodig zijn en zorgen voor een complete en goed onderbouwde aanvraag.
  • U hoeft zelf niets uit te zoeken, dat scheelt tijd.
  • U hoeft niet bang te zijn iets te vergeten of verkeerd in te vullen, dat scheelt stress.

 

De procedure omgevingsvergunning Amersfoort

Als Elmaat de omgevingsvergunning Amersfoort voor u heeft aangevraagd – of u hebt dat zelf gedaan – wordt de aanvraag in de krant en op het internet gepubliceerd. Daarna vindt de ontvankelijkheidstoets plaats. Hierbij kijkt de gemeente of de aanvraag compleet is en of alle bijgevoegde documenten aan de wettelijke eisen voldoen. Vervolgens wordt bepaald of een reguliere of uitgebreide procedure gevolgd wordt. De gemeente krijgt bij het beoordelen van de aanvraag, advies van verschillende instanties, bijvoorbeeld de brandweer, de welstandscommissie of eventueel monumentenzorg. Ten slotte wordt de aanvraag omgevingsvergunning in Amersfoort getoetst aan het Bouwbesluit.

Welke documenten nodig zijn voor de aanvraag, verschilt per activiteit. Bouwbureau Elmaat kent de regels en voorwaarden en dient de aanvraag omgevingsvergunning Amersfoort correct voor u in.